Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat
Patronat medialny
Organizator
Harmonogram
Miejsce i dojazd
Organizator

V FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH
odbyło się w dniach 25–27 listopada 2013 r. w Jachrance k. Warszawy 

 

FORUM poświęcone było bieżącym problemom księgowym związanym z zamknięciem roku 2013 w jednostkach sektora finansów publicznych. Poruszane podczas konferencji tematy były poświęcone newralgicznym obszarom w prawie – prowadzący przedstawili sposoby radzenia sobie z trudnościami w codziennym stosowaniu przepisów prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

 

Temat przewodni: ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 – BIEŻĄCE PROBLEMY KSIĘGOWE

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych – zmiany w przepisach
 • Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego jednostek i zakładów budżetowych
 • Odsetki od podatków, niepodatkowych należności budżetowych i należności cywilnoprawnych
 • Odpisy aktualizujące należności, wycena środków trwałych w budowie, refundacje wydatków budżetowych na przełomie roku
 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji i za sporządzanie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania z art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Budżet zadaniowy w kontekście zamknięcia roku
 • Nowa perspektywa finansowa UE – o czym księgowy wiedzieć powinien
 • Obowiązki księgowego i kierownika w zakresie zamówień publicznych a dyscyplina finansów publicznych – najnowsze orzeczenia GKO po zmianach
 • Szczególne zasady rachunkowości – wybrane problemy

Do uczestnictwa w Forum zaprosiliśmy przede wszystkim:

 • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 • naczelników i pracowników  wydziałów kontroli
 • kierowników jednostek
 • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
 • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2013 PRESSCOM Sp. z o.o.