Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat

Zdjęcia hotelu

 

 

 

IX FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

IX FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH odbyło się w dniach 20–22 listopada 2017 r. Hotelu Copernicus w Toruniu. Tematem przewodni brzmiał: 'Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r., zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i bieżące problemy w księgowości budżetowej".

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Zakupy na raty w ewidencji i sprawozdawczości
 • Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej – planowane zmiany
 • Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2017 – wątpliwości w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Krajowe standardy rachunkowości i ich użyteczność dla sektora publicznego
 • Spis z natury środków trwałych w ujęciu praktycznym – jak uniknąć nieprawidłowości
 • Wycena i ewidencja pierwszego wyposażenia nabywanego w ramach zadań inwestycyjnych
 • Klasyfikacja budżetowa po zmianach – wybrane problemy

 

VIII FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

VIII edycja FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH odbyła się w dniach 21–23 listopada 2016 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu. Tematem przewodni brzmiał "Zamknięcie roku 2016 w kontekście zmian w prawie bilansowym i podatkowym".

 

W programie m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2016
 • Zmiany w przepisach dotyczących inwentaryzacji
 • Szczególne uregulowania w polityce rachunkowości w jsfp
 • Wątpliwości i problemy dotyczące rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp
 • Odsetki od podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 • Klasyfikacja budżetowa po zmianach

VII FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

VII edycja FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH odbyła się w dniach 23–25 listopada 2015 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu. Tematem przewodnim były "Problemy w rachunkowości budżetowej, zamknięcie ksiąg i zasady sporządzania sprawozdań za rok 2015".

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • zmiany w ustawie o rachunkowości
 • wątpliwości dotyczące inwentaryzacji
 • sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach państwowych i samorządowych
 • odsetki od podatków, niepodatkowych należności budżetowych i należności cywilnoprawnych
 • zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r.

 

Do uczestnictwa w Forum zaprosiliśmy przede wszystkim:

 • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 • naczelników i pracowników  wydziałów kontroli
 • kierowników jednostek
 • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
 • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

VI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

VI edycja FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH odbyła się w dniach 26–28 listopada 2014 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu. Tematem przewodnim spotkania były "Najważniejsze problemy księgowości sektora publicznego w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i zarządzania".

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2014? (odpisy aktualizujące wartość aktywów, odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ŚT, koszty i przychody na przełomie roku, powiązanie sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi)
 • Spis z natury środków trwałych w ujęciu praktycznym - jak uniknąć nieprawidłowości? (inwentaryzacja budynków i jego składowych, zespołów komputerowych, niskocennych ŚT; rola kierownika, głównego księgowego, pracownika merytorycznego)
 • Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych  po zmianach - wątpliwości i problemy
 • Rozliczenie podatku VAT na koniec roku budżetowego, wykazywanie VAT-u w sprawozdaniach

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

V FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

V FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH odbyło się w dniach 25–27 listopada 2013 r. w Jachrance k. Warszawy. FORUM poświęcone było bieżącym problemom księgowym związanym z zamknięciem roku 2013 w jednostkach sektora finansów publicznych. Poruszane podczas konferencji tematy były poświęcone newralgicznym obszarom w prawie – prowadzący przedstawili sposoby radzenia sobie z trudnościami w codziennym stosowaniu przepisów prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych – zmiany w przepisach
 • Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego jednostek i zakładów budżetowych
 • Odsetki od podatków, niepodatkowych należności budżetowych i należności cywilnoprawnych
 • Odpisy aktualizujące należności, wycena środków trwałych w budowie, refundacje wydatków budżetowych na przełomie roku
 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji i za sporządzanie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania z art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Budżet zadaniowy w kontekście zamknięcia roku
 • Nowa perspektywa finansowa UE – o czym księgowy wiedzieć powinien
 • Obowiązki księgowego i kierownika w zakresie zamówień publicznych a dyscyplina finansów publicznych – najnowsze orzeczenia GKO po zmianach
 • Szczególne zasady rachunkowości – wybrane problemy

IV FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Fot. M. Oliva Soto

IV Forum Finansów Publicznych odbyło się 21–23 listopada 2012 r. w Jachrance k. Warszawy. Tematem przewodnim spotkania było "Zamknięcie roku 2012 według nowych przepisów".

 

Podczas Forum eksperci i praktycy rozmawiali przede wszystkim o problemach dotyczących zamknięcia roku, w tym m.in. o szczegółowych zasadach inwentaryzacji, sporządzaniu sprawozdań finansowych, wzajemnych wyłączeniach i stosowaniu zasady ostrożnej wyceny. Niektóre wykłady i warsztaty poświęcono również innym, stale sprawiającym problemy zagadnieniom, np. procedurom kontroli zarządczej regulującym naliczanie i ewidencję odsetek za zwłokę, sprawozdawczości budżetowej w kontekście planowanych zmian oraz zarządzaniu ryzykiem w ramach kontroli zarządczej. Po wykładach i w przerwach między spotkaniami eksperci odpowiadali na pytania uczestników i rozstrzygali konkretne problemy.

 

Wykładom i warsztatom towarzyszyła część mniej oficjalna – uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy mogli poszaleć na parkiecie i spróbować sił w specjalnie dla nich przygotowanym kasynie.

III FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Fot. K. Jóźwik

III Forum odbyło się 14-16 maja 2012 r. w Kołobrzegu. W konferencji wzięło udział blisko 100 osób, w tym wybitni specjaliści i eksperci z dziedziny finansów publicznych. Tematem przewodnim III Forum była "Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych po zmianach".

 

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów poświęconych najbardziej palącym problemom księgowości i zarządzania finansami w sektorze publicznym i skonsultować z prowadzącymi sytuacje występujące w ich jednostkach. W drugim dniu Forum odbyły się praktyczne warsztaty poświęcone przede wszystkim szczegółowym zagadnieniom zgłaszanym przez osoby obecne na warsztatach.

 

Po merytorycznych spotkaniach i niekończących się dyskusjach uczestnicy spotkania mogli odprężyć się podczas uroczystej kolacji i imprezy w rytmach latynoamerykańskich. Dodatkową atrakcją był występ pary tanecznej, nauka tańca i konkursy, które pozwoliły księgowym pochwalić się swoją wiedzą ze świata muzyki i rozrywki.

III Forum Finansów Publicznych było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o rozwiązaniach prawnych, ewidencyjnych i zarządczych stosowanych w poszczególnych jednostkach.

II FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Fot. S. Maliszewski

W drugiej edycji FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH, którego tematem były "Szczególne zasady rachunkowości budżetowej po zmianach" wzięło udział ponad 100 osób.

 

Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i najlepsi szkoleniowcy.

 

Forum odbyło się 18-20 maja 2011 r. w Jachrance k. Warszawy. Obejmowało wykłady skierowane do wszystkich uczestników konferencji i warsztaty tematyczne w mniejszych grupach. Prowadzącymi byli najlepsi w kraju eksperci w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości budżetowej, a tematy dotyczyły m.in. ewidencji środków unijnych, inwentaryzacji, zakładowego planu kont, gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Podczas spotkania z jednej strony omówiono pozytywne aspekty zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 5 lipca 2010 r., z drugiej strony jednak wiele uwagi poświęcono tym przepisom, które sprawiają księgowym problemy w praktyce.

 

Formuła Forum pozwoliła uczestnikom na swobodną wymianę zdań i opinii na temat wprowadzonych zmian i możliwości ich rozwiązania w praktyce. Służyły temu nie tylko zaplanowane warsztaty, ale także mniej formalne spotkania wieczorne w Yacht Clubie i chacie góralskiej.

I FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Fot. J. Ryba, A. Tylko

Tematem przewodnim I edycji FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH była "Nowa ustawa o finansach publicznych - stosowanie przepisów w praktyce".

 

Forum odbyło się 17-19 maja 2010 r. w Jachrance k. Warszawy. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym szerokie grono gości specjalnych oraz ekspertów: przedstawiciele Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i najlepsi szkoleniowcy.

 

Podczas FORUM poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących zmian, jakie w zakresie gospodarki finansami jednostek administracji publicznej wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych. Zdobyciu praktycznej wiedzy i wymianie doświadczeń służyły nie tylko prelekcje i warsztaty w grupach tematycznych, ale także wieczorne spotkania w mniej formalnej atmosferze z przygotowanymi przez organizatora atrakcjami.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.